Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) 1985 yılında kurulmuş, 2002 yılında bakanlar kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernek statüsünü almış, 252 üye tesisinde 84.000 yatak kapasiteli mesleki bir örgütlenmedir.
Batı Akdeniz Kalkınma Kurulu üyesidir.

Aynı zamanda TÜROFED’in kurucu üyesi olan ALTİD’in temel amacı bölge ve ülke turizminin gelişmesinde her türlü girişim ve hizmetlerde bulunmaktır.

Üye sayısı itibariyle Alanya’da bulunan bakanlık belgeli yatak kapasitesinin % 91’i ALTİD üyesidir. Türkiye belgeli yatak kapasitesi içinde % 10’nunu Alanya’daki 294 bakanlık belgeli tesis yatak kapasitesi teşkil etmektedir.
Alanya sınırları içerisinde Okurcalar’dan Demirtaş’a kadar Kültür ve Turizm Bakanlık belgeli tesislerin üye olduğu dernek yönetim kurulu Alanya’da bulunan diğer bölge derneklerinin de temsilcilerini içersine alarak 15 asil üyeden oluşmaktadır.

Üye tesislere yönelik mesleki,  tanıtım ve  sosyal/sektörel gelişime yönelik faaliyetler  ile çeşitli proje çalışmaları yürütmektedir.